لیپوماتیک و انتقال چربی به باسن !

لیپوماتیک و انتقال چربی به باسن انتقال چربی به باسن چیست؟ انتقال چربی به باسن یک روش جراحی کمی تهاجمی است که از جراحی لیپوماتیک برای خارج کردن چربی از نواحی ناخواسته و انتقال به جاهایی که می خواهیم استفاده … ادامه خواندن لیپوماتیک و انتقال چربی به باسن !