لیفت باسن برزیلی به روش تزریق چربی

لیفت باسن به روش تزریق چربی آنچه در کانتورهای بدن زنان جذاب است، درست مانند روند مد در لباس و آرایش تغییر می کند!  لیفت باسن برزیلی یا جراحی بزرگ کردن باسن یا ماهیچه های سرینی (گلوتئال)، نوعی جراحی زیبایی … ادامه خواندن لیفت باسن برزیلی به روش تزریق چربی