آیا شیردهی پس از پروتز سینه امکان پذیر است؟

آیا باید تا بعد از بچه دار شدن برای انجام جراحی پروتز سینه صبر کرد؟!        ش یرده ی پس از پروتز سینه تصمیم‌ گیری برای انجام این عمل یک مساله کاملا شخصی است. بنابراین هیچ جواب درست یا … ادامه خواندن آیا شیردهی پس از پروتز سینه امکان پذیر است؟