کانتور شکم با جراحی لیپوابدومینوپلاستی

لیپوابدومینوپلاستی ترکیب جراحی ابدومینوپلاستی (جراحی جمع کردن شکم) و لیپوماتیک است، که از جمله روش های جراحی درمانی برای یکی از نگران کننده ترین قسمت های بدن زنان است: شکم! لیپوابدومینوپلاستی نوعی جراحی ترکیبی برای کانتورینگ بدن هر دو روش … ادامه خواندن کانتور شکم با جراحی لیپوابدومینوپلاستی