شستشوی بینی بعد از عمل

شستشوی بینی بسته به نظر پزشک از یک هفته تا سه هفته بعد از جراحی بینی شروع می شود و به مدت چند هفته تا چند ماه ادامه دارد.
شستشوی بینی در ابتدا هفته ی اول هر یک ساعت و در هفته های بعد هر شش ساعت یکبار و پس از مدتی هر دوازده ساعت یکبار باید انجام گیرد.

 طریقه شستشوی بینی بعد از عمل

یک سرم نمکی شستشوی بینی (سدیم کلراید ۰٫۹ ) از دارو خانه تهیه کنید و با استفاده از سرنگ ۵ الی ۱۰ سی سی محلول را به داخل سرنگ بکشید. سوزن را از سرنگ جدا کنید ، در حالی که سر خود را کمی به سمت جلو آورده اید و در آینه نگاه می کنید (هرگز نباید سر را به سمت پایین خم کنید )با استفاده از سرنگ محلول را وارد حفره  راست بینی کنید سپس به آرامی فین کنید تا محلول باقیمانده از بینی خارج شود و مجددا همین کار را برای حفره دیگر انجام دهید.